Coachning för företag, arbetsplatser och skolor

Coachning handlar om utveckling, och innebär att företaget eller skolan investerar i att hjälpa den anställde att hitta och använda sin fulla potential till nytta för företaget.

Verksamheter utvecklas med kraft av ett inspirerat ledarskap, arbetsglädje och nya idéer. Vi ser det som en spännande uppgift att vara med och skjuta in ny energi hos ledare och medarbetare, för ett bättre samarbete och viljan att fortsätta framåt tillsammans. Företag som vill måna om sina medarbetares och företagets utveckling och välmående får stöd av oss.

Vi erbjuder rejäla vitamininjektioner för företag, skolor och arbetsplatser. CoachFalck har stort engagemang och högt kvalitetstänkande. Hos oss möts du av ett flexibelt arbetssätt. Ni som kunder behöver inte binda upp Er eller anpassa Er till några standardlösningar.

Vårt samarbete genomsyras av öppenhet, kreativitet och glädje, det är något vi tar med oss i vårt samarbete med klienter och kunder. Vi ser till helheten både när det gäller organisationer och individer. Vi har erfarenhet av att arbeta med förändringar i organisationer. Vi arbetar med coachning både individuellt och i grupp.

Som företag kan det exempelvis vara att hitta gemensamma, starka mål att sträva mot och uppnå. Få personalen ännu mer motiverad, mindre både lång och korttidssjukfrånvaro, bättre gemenskap och arbetsklimat. CoachFalck hjälper Dig som arbetsgivare när Du vill stödja Dina medarbetare. Det kan till exempel gälla någon som:

– vill bli bättre på att ta för sig
– behöver hitta lagom ambitionsnivå
– vill bli bättre på att hantera konfliktsituationer

Er coach tar fram en tydlig och verklighetsförankrad handlingsplan med konkreta verktyg som är relevant för just Er verksamhet. Vi arbetar även med direkta stödinsatser som ledarcoachning, gruppcoachning, teambuilding och fortbildning inom området kommunikation. Uppföljning av utvecklingsarbetet ser vi som en självklar del i vårt uppdrag med företag och skolor. Coachen besöker Er och följer upp och peppar Er att ta de steg Ni bestämt Er för,

och hjälper Er tillbaka upp på banan om det behövs.

Även Du som är enmansföretagare är välkommen att kontakta oss för coachning och utvecklingsarbete och eller bollplank. Vi hjälper Dig som är entreprenör när Du:

- vill komma loss och göra allt det där Du vet att Du behöver göra
- behöver någon att bolla Dina idéer med
- behöver skapa mer struktur och planering i Ditt företagande
- vill hitta sätt att få bättre fart på affärerna
- få balans på både privat och arbetsliv

Coachningens möjligheter är många.
Ni vet vad Ni behöver utveckla. Vi hjälper Er att hitta Era lösningar.

CoachFalck - gör det möjligt!

David Falck

Kontakt

Telefon:

0522-30069

E-post:

Kontakt/Mail