Hur börjar man?

Öga

Det finns olika sätt att få veta mer om coachning och dess positiva effekter.

Ett sätt att börja är att ta kontakt med CoachFalck genom att ringa eller maila. Då har du möjlighet att få svar på tankar och frågor som dykt upp efter att du tagit del av informationen på hemsidan.

Det finns också möjlighet att ta del av presentationer som CoachFalck har fortlöpande i centrala Uddevalla, (se hemsidan för dessa tillfällen). Dessa presentationer är kostnadsfria och helt förutsättningslösa utan några krav på åtaganden. Syftet är att framtida kunder skall få en personlig kontakt med våra coacher och få insikt i hur man skulle kunna ha nytta av CoachFalcks tjänster. Eftersom platserna är begränsade behövs en föranmälan.

När man som privatperson, företag eller skola vill nyttja CoachFalcks tjänster, bokar man ett första möte. Detta kan man göra via telefon, mail eller vid någon av CoachFalcks presentationer.

Första mötet:
För att få ut mest möjligt av sin coachning kan man med fördel ta ställning till några frågor inför första mötet.

Vad vill du ha ut av coachningen?
Vad vill du fokusera på?
Det är också bra om du kan berätta kort om Din/Er situation.

Genom att reflektera över ovanstående frågor inför första mötet kan vi komma igång med coachningen fortare och nå positiva resultat på kortare tid. Givetvis behandlas allt som sägs/skrivs mellan parterna helt konfidentiellt och diskret.

Efter första mötet väljer man mellan olika upplägg beroende på vilket som passar för varje situation. Företag/arbetsplatser kan begära offert. (Se mer under priser/paket)

-Vad kan jag göra redan idag för att ta nästa steg mot en attraktiv framtid

David Falck

Kontakt

Telefon:

0522-30069

E-post:

Kontakt/Mail