Vad är coachning?

Coachning handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag!

Coachningens grundsyn är att alla människor har sina egna svar. Som coach hjälper jag Dig att hitta fram till Dina svar.

Coacnhing skapar medvetenhet. Genom att ställa öppna, korta och effektiva frågor stimuleras Du till egen reflektion. Din medvetenhet ökar och därmed också Dina möjligheter att göra aktiva, medvetna val. Coachningen hjälper Dig att omsätta nya insikter och lärdomar i handling. I coachningsprocessen ingår att sätta upp tydliga mål som följs upp kontinuerligt. Bra coachning hjälper Dig till nästa nivå inom de områden som är viktiga för Dig. Det kan bland annat handla om prestationer, relationer och inflytande över Din situation. Coachens mål är att skapa medvetenhet, ansvarskänsla och självtillit.

Bra coachning är mer än välvilligt rådgivande och uppmuntrande ord. Riktigt bra coachning handlar om att genom intelligenta frågor leda den coachades tankemönster så att begränsande föreställningar förstörs; nya insikter skapas; interna konflikter hanteras; helhjärtad motivation uppstår; känslor påverkas; nya beteendemönster framträder och Du reagerar på ett nytt och mer ändamålsenligt sätt, så att det blir precis så som Du vill ha det. –Du vill inte vara din egen arkeolog, du ska vara din egen arkitekt!

CoachFalck - gör det möjligt

Pussel

David Falck

Kontakt

Telefon:

0522-30069

E-post:

Kontakt/Mail